Ik heb geleerd dat onze pijn het schild verzacht dat tussen ons en het lijden van anderen in staat. Ons verdriet helpt ons om hun verdriet op te nemen, door ons deel te laten zijn van het collectieve lijden van de wereld, een lijden dat is gekend en gedragen door God zelf. In deze diepste en diepgaandste verbinding met anderen, heb ik vreugde gevonden.

Emma Meier

Misschien geraken we ooit van corona af. Maar wellicht veel moeilijker van de autoritaire manier van denken en handelen die sindsdien op sluipende wijze is ontstaan ‘voor de goede zaak’. Niet enkel bij politici trouwens, ook bij ‘opiniemakers’.

Rik Torfs

Wat wij schrijven, hebben we niet allemaal zelf bedacht. We staan in een lange traditie van mensen ons inspireren om midden in de crisis te zoeken naar waarheid en vrijheid. Hier vind je vast een aantal links ter verdere inspiratie. Het is de bedoeling dat we op deze site nog veel meer inspiratie gaan verzamelen.

De enige vruchtbare aanval, die men tegen de wereldse structuren vermag te ondernemen, is dat men het zover brengt dat men aan hun greep ontsnapt en ertoe komt aan de rand te gaan leven van deze totalitaire maatschappij. Dit echter niet door haar eenvoudig af te wijzen, doch door haar als het ware te ziften. Zo zal het dan tenslotte kunnen gebeuren, dat in gemeenschappen, die een dergelijke levensstijl hebben, kiemen van een nieuwe cultuur tot ontwikkeling kunnen komen.

Jacques Ellul

Wij voelen een groeiend ongemak bij de huidige strijd tegen corona. De (im)materiële offers die we moeten brengen zijn immens. Daarbij vinden we het riskant en onwenselijk dat we geleidelijk toekruipen naar een wereld waarin een meerderheid een minderheid mag uitsluiten met digitale toegangsbewijzen.